Design Team WYCINANKA

1/01/2016 05:31:00 PM

S veľkou radosťou (a tým veľkou myslím skôr enormnou) by som vám chcela prezradiť,
že ma prijali do dizajn tímu WYCINANKA na obdobie január - jún! 
*****
I'd like to reveal some great great news! I'm WYCINANKA design team member for the term January - June!
Wycinanka je poľský výrobca prekrásnych lepenkových výrezov, ktoré vidíte takmer na každom jednom mojom projekte. Ďalej vyrábajú 3D lepenkové ozdoby, pečiatky, kartónový základ na exploding box a iné. 
Svoj blog majú ako pridanú hodnotu k svojmu e-shopu a je plný inšpiratívnych projektov, ktorými členovia dizajn tímu ukazujú čitateľom (zákazníkom), ako a čo tvoriť s ich materiálom a pomôckami.
*****
Wycinanka is Polish producer of beautiful chipboards, which you may see used on almost all of my projects.They also produce 3D chipboards, stamps, a cardboard base for exploding box and so on.
Wycinanka's blog is full of design team's inspirations how to use their material and tools.


A tu je celý dizajn tím na toto obdobie.
*****
And this is the whole design team for this term.


Som šťastná, že mi dali šancu, veď asi sami vidíte, že bez ich produktov nevytvorím ani pohľadnicu. Budem sa snažiť priniesť vám ďalšie nové nápady a inšpirácie na tvorbu s ich produktmi ;)
*****
I'm happy for this chance and I'll try to bring some new pretty ideas and inspirations for creating with Wycinanka's exquisite products to you.A ďalšia parádna scrapbooková jazda sa môže začať! ;)
*****
And another great scrapbook ride may begin! ;)

You Might Also Like

5 komentárov