Merry Christmas!

12/24/2015 09:55:00 AM

Krásne a neopakovateľné Vianoce strávené v kruhu najbližších v láske a porozumení 
Vám z celého srdca praje Kristína (KČ scrapbooking) ;)


*****
Merry Christmas to everyone! I wish you a wonderful time spent with your families in peace and love, Kristína (KČ scrapbooking) ;)
You Might Also Like

0 komentárov